คุณสมบัติของ M-GARD

มัลติมิเตอร์ เตือนความร้อน Water-T + Volt M-GARD M-23 (4 in 1)

M-Gard เครื่องเตือนความร้อนรถยนต์

M - GARD   " 4 เครื่องในเครื่องเดียว "

 • เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าดิจิตัล
 • ครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตัล
 • เครื่องตรวจสภาพแบตเตอรี่
 • สัญญาณเสียงเตือนอุณหภูมิสูงผิดปกติ

 เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าดิจิตัล

ตรวจระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบจ่ายไฟฟ้า (ไฟชาร์จ)

 • ค่าปกติขณะเครื่องยนต์ทำงาน     13.5 - 14.5 โวล์ท 
 • ค่าปกติขณะเครื่องยนต์หยุด        11.8 - 12.5 โวล์ท 
ระบบเตือน :
 • ขณะเครื่องยนต์ทำงาน หากเครื่องวัดแสดงค่าต่ำกว่า 13.0 โวล์ทหรือสูงกว่า 15.5 โวล์ท  
 • ตัวเลขดิจิตัลจะกระพริบ แสดงว่าระบบทำงานผิดปกติ ควรให้ช่างตรวจสอบ

 เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตัล

ตรวจวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์ (หรือส่วนอื่นๆ ตามต้องการ)

 • ค่าปกติอุณหภูมิทำงานปกติของเครื่องยนต์        85 - 105 องศา
 • เซลเซียสค่าปกติอุณหภูมิทำงานปกติของน้ำมันเครื่อง    95 - 115 องศา
 • เซลเซียสค่าปกติอุณหภูมิทำงานปกติของน้ำมันเกียร์ออโต้      100 - 120 องศาเซลเซียส
ระบบเตือน :
 • หากอุณหภูมิขึ้นถึงค่ากำหนด (ที่ท่านสามารถจะปรับตั้งได้เอง) สัญญาณเสียงเตือนจะดังขึ้น

 เครื่องตรวจสภาพแบตเตอรี่

มีสัญญาณไฟแสดงสถานะภาพของแบตเตอรี่ 3 ดวง
 ไฟสีแดง    :  แสดงว่าแบตเตอรี่ใกล้จะหมดอายุการใช้งานแล้ว
 ไฟสีเหลือง :  แสดงว่าแบตเตอรี่ยังอยู่ในสภาพปานกลาง
 ไฟสีเขียว   :  แสดงว่าแบตเตอรี่อยู่ในสภาพดีเยี่ยม

วิธีใช้

 1. ปุ่ม V/T #สำหรับเลือกให้แสดงว่าค่าโวลท์หรืออุณหภูมิ กดครั้งหนึ่งจะแสดงค่าโวลท์ กดอีกครั้งจะแสดงค่าอุณหภูมิ
 2. ปุ่ม SET #กดแล้วตัวเลขอุณหภูมิจะกระพริบ พร้อมที่จะรับการตั้งค่าเสียงเตือนอุณหภูมิที่ต้องการ
 3. ปุ่ม MODE #หลังจากกดปุ่ม SET แล้ว ภายใน 5 วินาที ให้กดปุ่ม MODE หรือ V/T เพิ่อเพิ่มหรือลดค่าอุณหภูมิที่ต้องการให้สัญญาณเตือนดัง  ตัวเลขอุณหภูมิจะกระพริบอยู่อีก 5วินาที แล้วการทำงานก็จะกลับเป็นปกติ
 4. กดปุ่ม V/T แช่ 3 วินาที มีเสียงปิ๊บ 3 ครั้ง เพื่อสั่งเปิด หรือ ปิดระบบออโต หน้าปัดจะโชว์ตัวเลขอุณหภูมิและโวลท์อย่างละ3วินาที (สลับกัน)
 5. ไม่ว่าจะอยู่ในโหมดวัดโวลท์ หรืออุณหภูมิ ระบบจะแจ้งเตือนยังคงทำงานทั้ง 3 ระบบ
 6. เมื่อติดตั้งครั้งแรก ระบบตรวจสถานะภาพของแบตเตอรี่จะต้องใช้เวลา 24 ชั่วโมงแรกเพื่อประเมินผลเสียก่อน จึงจะสามารถแสดงผลที่ถูกต้องได้

M-GARD เครื่องแจ้งเตือนความร้อนรถยนต์

  อุปกรณ์ที่สามารถแจ้งได้ทั้งอุณภูมิเครื่องยนต์ผิดปกติ ไดชาร์จเสื่อม แบตเตอรี่เสื่อม และ ระบบไฟฟ้ารั่ว ที่รวมไว้ทั้ง 4 ระบบไว้ใน 1 เดียว

 

 

ติดต่อเรา

Facebook: M-GARD
LINE ID: ezynet
Phone: 089-454-1999
Website: https://m-gard.smile-digital.com